Welkom

op de website van de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods te Voorschoten.

De parochiekern maakt deel uit van de Parochie H. Augustinus.

Parochiële informatie kunt u vinden op de website van de Parochie H. Augustinus

De kerk van onze parochiekern is de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

 


Voor de nieuwsberichten verwijzen wij u naar de Nieuws pagina.

 

Laatste nieuwsberichten:

Debatavond “De Vlucht”. Woensdag 18 januari 2017.

 


Kerkbalans 2017

Op 21 januari is met het luiden van de klokken om 13.00 uur de Actie Kerkbalans weer van start gegaan.
Bij velen van u zal deze week de enveloppe met acceptgiro in de bus liggen.
Wij bevelen de Actie van harte aan! Draagt u uw steentje bij?
De komende tijd zal in de hal van de kerk een thermometer hangen. Hierop kunt u zien wat de opbrengst is en hoe ver we nog van het streefbedrag af zijn.