Welkom

op de website van de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods te Voorschoten.

De parochiekern maakt deel uit van de Parochie H. Augustinus.

Parochiële informatie kunt u vinden op de website van de Parochie H. Augustinus

De kerk van onze parochiekern is de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten

 


Voor de nieuwsberichten verwijzen wij u naar de Nieuws pagina.

Laatste berichten:

Veertigdagentijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde

Actie Kerkbalans 2018

Introductiecursus Christelijke Meditatie in Voorschoten

Campagne: Emailadressen

 


Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Het bankrekeningnummer van onze parochiekern voor de kerkbijdrage is:

NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus, inzake Kerkbijdrage Voorschoten.