Veertigdagentijd 2018: Onvoorwaardelijke liefde

Het jaarthema van dit seizoen is gein. Gein is een heel leuk woord, maar het schuurt wat met de thematiek van de veertigdagentijd. Daarom gaan voor deze periode nog eens kijken waar het woord gein vandaan komt. Het is namelijk een Jiddisch woord dat zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse chén. Chén wordt vertaald als genade en zo kwam ik uit bij het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Dat is genade immers: de liefdevolle barmhartigheid waarmee de Eeuwige naar onze wereld kijkt en naar de mensen die daar wonen, naar ons.
Een paar jaar geleden hielden we vaak in de veertigdagentijd filmavonden. Meestal – niet altijd – waren ze een succes. Vandaar dat we het nog eens willen proberen. Er zijn drie films uitgezocht met die onvoorwaardelijke liefde als achtergrond.
Elke avond bestaat uit een vastenmaaltijd, een vesperdienst en een filmavond. Niemand is verplicht ze alle drie bij te wonen. Wie alleen naar de maaltijd wil, prima. Hetzelfde geldt voor wie alleen naar de vesperdienst of de filmavond wil. Voor maaltijd moet men zich van tevoren opgeven. Dat is nodig om te weten hoeveel eten er moet worden klaar gemaakt. Dan kan via een lijst in de kerk, maar telefonisch of via e-mail bij Freek Bakker, tel. 5761130; 06-13805668 of f.l.bakker51@hotmail.com.

Voor het volledige programma: klik hier.