Hacker actief

Op 19-05-2018 hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot het emailadres van het Kerkelijk Bureau. Daardoor zijn er mails verstuurd, die niet daadwerkelijk van de medewerkers van het Kerkelijk Bureau afkomstig waren. Mogelijk zijn uw emailgegevens ook bij de onbevoegden terecht gekomen. Direct na ontdekking is er alles aan gedaan om het misbruik te stoppen en dit in de toekomst te voorkomen. Ook is hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Namens de Beheercommissie, Liduin Mora.