Zondag 12 augustus BBQ

Graag zetten we een heerlijke traditie voort en ontsteken we op

zondag 12 augustus om 17.00 (!) de BBQ

weer ter gelegenheid van onze Heilige Laurentius.

Alle Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden bij het Kerkelijk Bureau aan de Leidseweg 102. Graag vooraf uw bijdrage van € 10 (kinderen € 5) pp. afgeven, dan zorgen wij dat er voldoende eten en drinken voor u is.

Bent u nog fit en vindt u het leuk om mee te helpen met opbouwen, inrichten, catering en/of het aantrekkelijk maken voor de jeugd, laat het dan graag snel weten!

Namens de Pastoraatgroep,

Liduin & Franja Mora (werkgroep BBQ)