Allerzielen, 2 november 2018, H. Laurentiuskerk

Heilige Laurentiuskerk, Leidseweg 98, Voorschoten
Viering Allerzielen: 19.30-20.15 uur
Muziek, gebed en kaarsjes aansteken: inloop 20.15-20.45 uur

 

 

 

 

 

 

In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het eerder donker. We worden eraan herinnerd dat het leven een einde heeft. De novembermaand brengt ons in contact met ons eigen levenseinde en met de dood van mensen die we verloren hebben.

Op 2 november gedenkt de katholieke kerk de gestorvenen. Zij worden herdacht door te zingen, te bidden en een kaarsje aan te steken. De lichtjes herinneren ons aan de overledenen en aan het licht van God waarin de overledenen verkeren.

Van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur is er een gebedsviering in de Laurentiuskerk en op het parochiekerkhof ter gedachtenis aan de overledenen uit de parochiekern van afgelopen jaar en de andere overledenen die we willen gedenken.

Na afloop van de viering is er tussen 20.15 en 20.45 uur gelegenheid om in de Laurentiuskerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor dierbare gestorvenen. Ook als u niet verbonden bent aan de kerk, maar wel iemand in eerbied wilt herdenken, bent u van harte welkom. U kunt ook alleen tussen 20.15 uur en 20.45 uur komen om een kaarsje aan te steken.

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

(Tekst: Kees van der Zwaard)