Parochiekern barbecue zondag 11 augustus 2019

Graag zetten we een heerlijke en gezellige traditie voort en ontsteken we op

                    zondag  11 augustus 17.00 uur!! de Barbecue

weer in de pastorietuin, ter gelegenheid van de feestdag van de H. Laurentius, patroon van onze parochiekern.

Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James, worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder.

U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102. A.u.b. tegelijk uw bijdrage van € 10,00 p/p (kinderen tot 13 jaar: € 5,00) afgeven  i.v.m. de inkopen.

Wij zorgen dan voor voldoende eten en drinken. De gezelligheid en saamhorigheid maken we met elkaar!!

Graag opgeven vóór 6 augustus.

Namens de Pastoraatgroep,

Willeke Schrage, Diny Westgeest (werkgroep Barbecue)