Zegening van voertuigen in Voorschoten met gezinslunch

Op zondag 15 september 12:30 – 13:30 uur is er een mogelijkheid om op de parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 98 uw voertuig(en) te laten zegenen door Pastoor Michel Hagen. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop. De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de fiets, kinderwagen, scootmobiel en rollator zijn uiteraard welkom. De zegen is gratis, maar een kleine donatie voor de kerk wordt uiteraard gewaardeerd.

Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten toen op vakantie waren, vindt de voertuigzegening iets later plaats. Dat is des te belangrijker, want het nieuwe schooljaar is begonnen en leerlingen moeten veilig op hun scholen aankomen. Helaas vallen na de zomervakantie er bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar. Daarom is deze zegening speciaal voor automobilisten om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer.

Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of bestuurder zelf, maar juist ook voor wie men onderweg tegenkomt. Het is belangrijk om gezamenlijk bij te dragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar z’n bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft.

Voor wie wil, is er na de mis vanaf 12:30 uur tegelijkertijd ook een lunch met gezinnen in de tuin van de kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen. Er wordt voor koffie, thee en limonade gezorgd. Gezinnen die de mis op 15 september bijwonen worden verzocht hun auto achter het Bondsgebouw te parkeren.