Meedoen aan de Veertigdagenkalender

Ook in 2020 wil de Raad van Samenwerkende Kerken een Veertigdagenkalender maken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Natuurlijk doen de verschillende pastores van onze kerken ook mee, maar we weten dat er in de gemeente velen zijn die een mooie pagina kunnen maken met een afbeelding, een tekst, een gedicht of iets anders.

Het thema van dit jaar is ‘Pijn & Nieuw leven’. Die woorden vinden hun oorsprong in het jaarthema van de Voorschotense kerken. Dat is ‘Groen’. Dat herinnert onder andere aan de natuur. Die natuur is schepping, is ons dus van God gegeven. In die natuur groeit en bloeit het van het nieuwe leven. Tegelijk weten we dat het nieuwe leven van Pasen er niet gekomen is zonder pijn. In de Veertigdagentijd staan we ook bij die pijn stil. Tegelijk eindigt de Veertigdagentijd op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding: nieuw leven.

De deadline is maandag 27 januari 2020.

Stuur uw of jouw bijdrage naar e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com onder vermelding van ‘Veertigdagenkalender 2020’.

Ds. Freek Bakker