Afscheid pastoor Michel Hagen

Op zondag 1 maart neemt pastoor Michel Hagen afscheid van de parochie H. Augustinus. Sinds 2012 was hij pastoor/moderator van deze fusie-parochie. Daarvoor was hij pastoor van de drie Wassenaarse parochies. Op 15 januari jl. was het precies 15 jaar geleden dat Mgr. Van Luyn sdb hem daar tot pastoor benoemde.

Vanaf 1 juni a.s. zal pastoor Hagen benoemd worden als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Als zodanig wordt hij tevens plebaan (verantwoordelijk voor pastoraat en liturgie) van de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam.

Het afscheid van pastoor Michel Hagen vindt die zondag plaats met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 in Wassenaar.

Aansluitend is er een receptie in Theater De Warenar, Kerkstraat 75. Daar wordt een speciale kinderhoek ingericht; jonge kinderen kunnen zich er bezighouden (echter niet zonder begeleiding).

Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; wel op zaterdagavond in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de Jozefkerk in Wassenaar.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Suggestie voor wie de pastoor een cadeau wil geven bij zijn afscheid: een gift voor de Stichting Interkerk. Deze stichting, opgericht door pastoor Hagen die voorzitter is, legt zich toe op de bevordering van kerken op het internet. Een van de belangrijkste sites ervan is rkdocumenten.nl.

Er zal een doos klaar staan op de receptie, maar u kunt uw gift ook overmaken naar rek. nr.

DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX), t.n.v. STG. InterKerk, Schiedam.