Vastenactie 2020

Ook dit jaar is er in de veertigdagentijd weer een Bisschoppelijke Vastenactie. Het thema is dit jaar “Werken aan je Toekomst”.

Er wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen. In Nederland vinden wij het vanzelfsprekend dat alle kinderen een goede opleiding krijgen, maar kinderen in b.v. Zambia krijgen bijna nooit een kans om verder te leren. Dat betekent dat zij daarna slecht betaald werk krijgen en armoede lijden.

Met de Vastenactiecampagne willen we projecten ondersteunen die beroepsonderwijs aanbieden en daarbij ook een opstap voor ondernemerschap. Achter in de kerk liggen flyers met concrete informatie en ook in de komende Augustinus kunt u hier meer over lezen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Op zondag 15 maart a.s. is er na de viering een deurcollecte en ook na de vieringen met Pasen doen wij graag een beroep op uw vrijgevigheid.(Deze mogelijkheid is vervallen i.v.m. de afgelasting van de vieringen)

Achter in de kerk staat ook weer de olifant die u af en toe wat voer kunt geven.

Wilt u via internetbankieren een bijdrage leveren, dan kan dat ook via rekeningnummer
NL 95 RABO 0155 0008 53 t.n.v. Parochie H. Augustinus onder vermelding van “Vastenactie”.

Namens de kinderen in Zambia en andere landen in Afrika hartelijk dank voor uw mildheid.

Werkgroep M.O.V