Oproep voor de Voedselbank

Voedselbank: niet alleen op zondag

De voedselbank krijgt geen aanvoer van nieuwe spullen. Daarom is er de volgende oproep:

In kerken die open zijn voor gebed wordt gevraagd een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank.

De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen.

De Voedselbank Voorschoten heeft aangegeven graag de volgende middelen te ontvangen:

Houdbare melk, hard vers fruit, vloeibare margarine, pasta. Liever geen snoep.

Ook koffie en thee is er genoeg vanwege een gift.

Het is fijn als we aan deze oproep gehoor kunnen geven.