Collecte digitaal en Palmtakjes

Collecte digitaal

Tijdens de internet viering vragen we aan u allen die thuis meekijken of meeluisteren extra aandacht voor de collecte. Vanuit huis kan u nl. meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app.

Ook in Voorschoten kun u nu via de GivT-app op uw smartphone  digitaal meedoen aan de collecte;

– download de Givt app op uw smartphone (zie bijlage);
– vul uw gegevens in (o.a. je IBAN);
– tijdens de collecte (van de gestreamde Mis) bepaalt u natuurlijk zelf welk bedrag u wilt geven;
– kies in de lijst voor: Augustinus Parochie en daarna voor Voorschoten;
– het bedrag wordt van uw bankrekening afgeschreven.

Als u geen gebruik maakt van de digitale Givt-app dan kunt in het offerblok achterin de kerk en via de bank (rekeningnummer NL 95 RABO 0155 0008 53 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. collecte) natuurlijk uw bijdrage geven. De app vervangt niets, maar komt er als extra mogelijkheid bij.

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodig.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.


Palmtakjes vanaf 8 april

Om besmetting van het virus via palmtakjes te voorkomen, heeft de bisschop besloten dat de op zondag gezegende takjes vanaf woensdag 8 april kunnen worden verspreid vanuit de kerken. Er is dan genoeg tijd verstreken sinds het knippen en het zegenen, om besmetting van daaruit te voorkomen. In de  H. Laurentiuskerk kunt u op 8 april of daarna tijdens de openstelling van de kerk tussen 11 en 12 uur een palmtakje ophalen. De palmtakjes zullen afzonderlijk naast elkaar worden neergelegd zodat een ieder die een takje meeneemt niet andere takjes aanraakt.