Allerzielen: nieuwe informatie

Op maandag 2 november is het Allerzielen.

Met Allerzielen worden in de kerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Vanwege de coronamaatregelen zullen dit jaar de Allerzielenvieringen in de Parochie H. Augustinus komen te vervallen. Dat betreft de RK kerken in Wassenaar, Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november in de Joannes de Doperkerk in Katwijk, zonder de aanwezigheid van de parochianen. Deze viering zal ten behoeve van alle parochianen worden gestreamd. De link hiervoor is https://youtu.be/vYC1hCGtteY. Tijdens de viering zullen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar worden afgeroepen door de betreffende locatiereferenten. Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk met begeleiding door Niek van der Meij, organist.

Dit alles is besloten vanwege de ernstige situatie rond het coronavirus. De bisschoppen hebben besloten dat er maar 30 mensen per viering mogen komen. Bij een Allerzielenviering komt een veelvoud van dit aantal. Een dergelijke viering is daardoor niet te realiseren.

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Openstelling kerk en kerkhof

Dit jaar zal in Voorschoten op zaterdagavond 31 oktober en zondagavond 1 november het kerkhof worden verlicht tussen 19.00 uur en 21.30 uur zodat u op eigen gelegenheid het kerkhof kunt bezoeken. De H. Laurentiuskerk is dan open voor gebed tussen 19.00 uur en 20.30 uur en het ophalen van een kaars die op het graf kan worden neergezet. Op maandagavond 2 november is alleen het verlichte kerkhof te bezoeken tussen 19.00 uur en 21.30 uur.

Niet alle overledenen die worden herdacht zijn op het parochiekerkhof begraven. In dat geval kan de kaars mee naar huis worden genomen. Uiteraard vragen wij aan eenieder die onze kerkhoven bezoekt om de coronamaatregelen in acht te nemen.

De nabestaanden van de overledenen die wij dit jaar gedenken, ontvangen apart een brief.

Zegening Parochiekerkhof en grafzegening:

Ons parochiekerkhof is uitgebreid.

Daarom zal op zondag 1 november het nieuwe gedeelte van het kerkhof worden ingezegend. Tevens zullen ook de reeds bestaande graven worden gezegend. Dit vindt elk jaar plaats rond de viering van Allerzielen. Beide zegeningen vinden plaats na de viering van 11 uur.