Mededeling betreffende de implicatie van de aangescherpte Corona richtlijnen.

De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschappelijke bijeenkomst van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB

  1. Vieringen.
  2. Koor repetities
  3. Allerzielen

Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor maximaal 30 personen, kinderen van 12 jaar en jonger niet meegerekend.  U dient te reserveren bij het secretariaat van de kern op dezelfde manier als in de maanden april en mei, uiterlijk donderdag of vrijdag. (Afhankelijk van de parochie kern.) U kunt reserveren per email of telefoon. Het secretariaat bericht of U de aangevraagde Mis kunt bijwonen of  een viering op een later tijdstip, mocht het getal van 30 overschreden zijn.

Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering, met uitzondering van het moment van het ter communie gaan. De kernen worden verzocht mondkapjes ter beschikking te stellen voor diegenen die geen mondkapje bij zich hebben.

Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met juni vervangen door de voorzang van maximaal twee cantors. Op het moment dat we weer terug mogen naar honderd kerkgangers wordt de situatie per parochiekern zoals die tot op heden was.

Voorganger(s), en vrijwilligers die assisteren bij de Mis (misdienaars, koster, Corona coördinator, organist en cantor(s), cameraman, streaming coördinator) worden niet meegerekend bij de bepaling van het getal van 30.

  • Koor repetities

Repetities mogen doorgang vinden, met inachtneming van alle geldende Corona maatregelen, zoals onderlinge afstand, ruimte, ventilatie, looprichting etc. Tot maximaal 30 personen mogen deelnemen aan de repetitie, mits de ruimte/ventilatie dit toelaat. In geval van twijfel dient het koorbestuur contact op te nemen met de beheerder gebouwen van de beheercommissie, die  contact houdt met PB leden Dick Remmerswaal en Jan Konst

Conform de RIVM-richtlijnen komen koffiepauzes te vervallen.

  • Allerzielen

De allerzielen vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen.

Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .

Elke kern mag 4 (5 ?) personen afvaardigen. Bij voorkeur uit te Pastoraatsgroep dan wel andere parochianen door hen aan te zoeken.

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de betreffende locatie referenten.

Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk (WIW) met begeleiding door Niek van der Meij (JDD).

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook de beslissing rond Allerzielen. Allerzielen is een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor alle katholieke gelovigen. Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe pijn en teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet mededelen. Uit het overleg van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB bleek echter dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is, om het te organiseren op de manier waarop we het eigenlijk zouden willen.

Namens PT en PB

Pastoor Franken