Oecumenische oudejaarsviering in Voorschoten op 31 december 2020

Op de drempel van oud naar nieuw zullen wij samen met onze protestantse medegelovigen een gebedsviering houden in de Dorpskerk. Psalmen zingen en lezen, gebeden, een korte lezing en overweging – wat gebeurde on allemaal dit jaar, hoe kunnen wij het loslaten, achter ons, om ruimte voor toekomst, voor nieuw begin te ervaren? Daar het niet wenselijk is, dat mensen daarbij aanwezig zijn, zullen we de viering zonder de aanwezigheid van gelovigen via de streamingdienst van onze protestantse medegelovigen aan ieder de mogelijkheid geven de viering te volgen. Deze streaming kunt u via www.dorpskerkvoorschoten.nl of via de www.kerkomroep.nl volgen. Via de website van onze protestantse gemeente kunt u ook het bijbehorende boekje downloaden.

De gebedsviering begint om 19.00u met als voorgangers ds. Anki Peper en onze gebedsleider Joost Naber. Lineke Stoop is de lectrice, Quarantaina o.l.v. Maria Rosenmoler zal voor de muzikale invulling zorgen met Frank den Herder als organist. Wij hopen op een mooie viering.

Joost Naber.