Week Nederlandse Missionaris, Pinksteractie, 15 t/m 23 mei 2021

Geloven in de ander. Samen één missie.

Zoals ieder jaar staat in alle katholieke kerken in Nederland de week vóór Pinksteren in het teken van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Zie ook De Augustinus van deze maand, blz. 8.

We hebben het dan over de vele religieuzen en missionaire werkers die zich wereldwijd dag in dag uit met hart en ziel inzetten voor hun medemens in nood zoals zieken, onderdrukten en uitgebuite mensen, armen, slachtoffers van geweld, enz. Missionaire werkers zijn de mensen die op een eigentijdse wijze in de voetsporen van de missionarissen treden. Zij allen brengen het motto van deze week “Geloven in de ander. Samen één missie” daadwerkelijk in de praktijk.

Achter in de kerk hangen posters en daar liggen ook folders met veel informatie. Neem gerust een exemplaar mee. Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Dankzij onze geldelijke steun kunnen wij de missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven.

Op 23 mei zal de hoofdcollecte volledig worden bestemd voor dit doel, dat wij graag bij u aanbevelen. Mocht u rechtstreeks uw gift willen overmaken, dan kan dat op rekening NL30RABO0171211111 t.n.v. WNM in Den Haag.

Bij voorbaat dank voor uw solidariteit met deze bijzondere mensen!

Werkgroep MOV H. Augustinus.