MISSIO Wereldmissiemaand 2021

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert MISSIO dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand in oktober. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. MISSIO brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht. Op 3 oktober wordt gestart met de Wereldmissiedag van de kinderen en op 24 oktober is het Missiezondag. Dan wordt in de hele wereld gecollecteerd voor de missie. In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen.

Er hangen posters achter in de kerk en informatiefolders om nog meer te lezen. MISSIO wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters in Guinee steunen. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op 3 oktober en op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.