R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari


De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke
Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een
viering kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve
meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name
het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat
gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de
sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op
anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft
verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de
anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van
een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer
mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid
blijven gelden, d.w.z. thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels
volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere
binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven
eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook
met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een
hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet
toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande
oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het
onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer
repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling
anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een
kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid o.a. met betrekking tot het verplichte
coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.