Brief ter bemoediging voor de veertigdagentijd

Al twee jaar lang wordt ons leven bepaald door het coronavirus. De ontwikkelingen m.b.t. corona gaan gelukkig momenteel snel de goede kant op. De somberheid is snel aan het verdwijnen, winkeliers kunnen hun zaak weer openen en werkers in de cultuursector kunnen weer hun talenten tonen.  Dat gezegd hebbende, mogen we niet uit het oog verliezen dat sommigen onder ons langer te lijden hebben onder de gevolgen van het virus. Denken we aan de mensen die lijden onder de gevolgen van long covid of mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Licht aan het eind van de tunnel? En dan is er opeens een crisis in Oekraïne en dreigt, op het moment van schrijven van deze brief, het grootste gewapende conflict in Europa sinds 1945.

De afgelopen tijd deed denken aan het verhaal van de ark van Noach die 40 dagen ronddobbert op het water van de woeste vloed. Het is een heel oud verhaal. Het donkere water staat symbool voor chaos, de richting kwijt zijn.

Jezus verblijft 40 dagen in de woestijn. De woestijn is een plek waar geen leven is, waar niets groeit. Ook wij kunnen ons in deze tijd in de woestijn voelen, hopeloos, alleen, verlaten in de wildernis. Zo eng dat je je van alles in je hoofd gaat halen.

Dit zijn verhalen die van ouds worden verteld in de veertigdagentijd. Dit jaar begint deze op 2 maart. De veertigdagentijd is in onze kerk altijd een voorbereiding op het belangrijkste feest dat we kennen: het Hoogfeest van Pasen.

Juist nu, in deze tijd, is het belangrijk om Pasen te vieren. Wat vieren we?  We vieren dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Voor Jezus is er geen dood meer. Nooit meer.

Met Pasen zegt God: Zoals Jezus leefde, vol liefde, dat is sterker dan alles.

Dat overwint het allerergste. Dat overwint zelfs de dood.

Voor zo’n manier van leven is er geen dood meer, nooit meer. Pasen is echter niet alleen iets van lang geleden. Pasen is een belofte aan ons in 2022. Pasen wil zeggen: ‘Ook wij zijn uiteindelijk veilig, zelfs als het allerergste lijkt te gebeuren.’

Pasen vieren in deze tijd. Ons hoofd staat misschien niet zo naar feest. Maar juist nu hebben we zoveel behoefte aan een boodschap als deze, dat het leven de dood overwint. Geloof, hoop en vertrouwen vasthouden als we het door de crisis niet meer zien zitten, dat is waar Pasen over gaat.

We hopen als pastoraal team dat dit perspectief u toch bemoedigt. Wij zeggen u daarom toe, dat we in deze veertigdagentijd tijdens ons avondgebed en in het bijzonder wanneer eenieder teamlid dan Het Onze Vader bidt, dat wij dan in ons hart en in ons gebed aan u zullen denken.

Het Pastoraal Team, 22 februari 2022.

Pastoor Franken

Pastor van Vliet

Kapelaan Plavcic

Diaken Winnubst