Brief bisschoppen over vluchtelingen uit Oekraïne

VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van ge-
weld en armoede naar ons land. Nu gaat het met name om vrou-
wen en kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen
te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaat-
selijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn
er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak
werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen,
regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overhe-
den. Samen kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan
moet worden en hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven.

[ Lees meer … ]