Deurcollecte op zondag 20 maart 2022 en wandeltocht op zaterdag 26 maart 2022 voor het Vastenactieproject 2022

Op zondag 20 maart is er een deurcollecte voor het Vastenactieproject 2022 van de parochie H. Augustinus: Het bouwen van veilige slaapruimte voor personeel van het Pirimiti ziekenhuis in Zomba, Malawi

Dit jaar zamelen we geld in voor een 2e unit om het personeel van het ziekenhuis in Zomba, Malawi, de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis te kunnen overnachten.

Uw hulp is daarvoor nodig! Dat kan deze weken op verschillende manieren zoals de deurcollecte, overmaken of in de olifanten stoppen. Daarnaast is er dinsdag 22 maart een vastenmaaltijd in het Bondsgebouw (zie artikel in De Augustinus van maart op blz. 19) en zaterdag 26 maart een wandeling in Katwijk aan den Rijn (zie hieronder). Van beide activiteiten is de opbrengst bestemd voor het vastenactieproject. Kortom: steun het eigen project van de parochie H. Augustinus!

Meer informatie over het project vindt u in De Augustinus van februari op blz. 8, op www.vastenactie.nl of op de posters (ook die van de wandeling) die achter in de kerk hangen. En hebt U al een informatiefolder meegenomen? U kunt ook een gift overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van projectnummer 401847.
Werkgroep MOV H. Augustinus

Wandeltocht 26 maart

Op zaterdag 26 maart organiseert de werkgroep MOV Katwijk een wandeltocht langs bekende, en misschien ook wel onbekende, plekjes in Katwijk aan den Rijn. De lengte van de tocht is ca. 6 km. Starten kan tussen 10 uur en 13 uur bij de Kleine Joannes, Kerkstraat 68 Katwijk aan den Rijn. De kosten zijn € 5 per persoon en € 2,50 voor kinderen tot 15 jaar. Voor gezinnen is het groepstarief € 12,50. De opbrengst van deze tocht is voor het vastenactieproject, het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi.

Wilt u ook meedoen? U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau, bij José Wouters (5619460) of Willeke Schrage (5618840). Dan kunnen we vanuit Voorschoten met auto’s naar Katwijk.