Deurcollecte Vastenproject

Dank u wel voor de mooie opbrengst van de deurcollecte zondag 3 april! De opbrengst van de vastenmaaltijd in de Dorpskerk afgelopen woensdag 6 april is ook naar het project gegaan.

Zoals u inmiddels weet, zamelen we geld in voor een 2e unit om het personeel van het ziekenhuis in Zomba de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis te kunnen overnachten zodat ze niet in het donker hoeven reizen. Om te zorgen dat het ziekenhuis voldoende personeel houdt, heeft de directie bij het bisdom van Zomba een aanvraag ingediend voor het bouwen van meer slaapunits.

U kunt meedoen om dit project te realiseren door geld te doneren tijdens de deurcollectes met Pasen of uw donatie in de olifanten te stoppen. Kortom: steun het eigen project van de parochie H. Augustinus!

Meer informatie over het project vindt u in De Augustinus van februari op blz. 8, op www.vastenactie.nl of op de poster die achter in de kerk hangt. En hebt U al een informatiefolder meegenomen? U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van projectnummer 401847.

Werkgroep MOV H. Augustinus