Vesper, 4 mei 18.45 uur

Deze dienst begint om 18.45 uur. Pastoor Rochus Franken zal dit jaar als liturg optreden en ds. Freek Bakker zal de meditatie verzorgen. Het thema is: ‘Vrede is een geschenk!’ De cantorij van de Dorpskerk zal ook medewerking verlenen, ditmaal o.l.v. Herman Lodder.
Andere jaren legden we wel een krans neer op een stil moment overdag. Nu zullen we weer samen, met elkaar, de mensen kunnen gedenken die in de Tweede Wereldoorlog en daarna om het leven gekomen zijn. Dat was omdat ze voor de vrijheid hun leven gaven, omdat ze Jood waren, of om een andere reden de bezetters onwelgevallig waren. De oorlog in Oekraïne heeft ons er bovendien weer bewust van gemaakt hoe belangrijk vrijheid en democratie zijn.
Iedereen is hartelijk welkom.

Freek Bakker