Spiritueel Café 29 mei 2022 in de Dorpskerk met Arjen Barel.

Arjen Barel is directeur en trainer bij Storytelling Centre. Verhalen vertellen is in onze maatschappij niet meer zo gebruikelijk, evenmin als de tijd nemen om er naar te luisteren. Hij zal o.a. uitgeleggen hoe je storytelling inzet bij conflicten en hoe krachtig het delen van persoonlijke verhalen is. Hij schreef het boek ‘Sterker Staan met je Eigen Verhaal’. Het interessante van dit laatste boek van Barel is, dat hij ingaat op de vraag ‘Hoe geven we betekenis aan ons leven?’ Een hele belangrijke vraag, zeker op momenten in je leven dat het niet goed gaat. Hij vertelt over een eenvoudige methode die hij ontwikkelde, waarin het werken met je eigen herinneringen als verhalen centraal staat. Dit kun je toepassen op vrijwel elke levenssituatie of gebeurtenis. Bent u benieuwd hier meer over te horen? Kom dan naar het Spiritueel Café op zondag 29 mei a.s. in de Dorpskerk.

De middag duurt van 15.30-17:00 uur. U kunt vanaf 15:00 uur binnenlopen voor een kopje koffie of thee. De toegang is gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer info kunt u krijgen

bij Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.nl