Benoeming Pastoraal Werker Sjoerd Zuidersma

Per 1 oktober a.s. zal de bisschop Sjoerd Zuidersma aanstellen tot lid van het Pastoraal Team in onze Parochie H. Augustinus. Hij is geboren op 21 september 1980. Hij heeft theologie gestudeerd in Utrecht en heeft werkervaring als jongerenwerker en als pastoraal werker.

De heer Zuidersma zal zijn werkzaamheden in een fulltime dienstverband gaan verrichten en zijn taakveld zal zijn jeugd- en jongeren waaronder ook 1e Communie en Vormsel en centrale gezinscatechese.