Collecte Week Nederlandse Missionaris

Week Nederlandse Missionaris, Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni 2022

Geloven in de ander. Samen één missie.

Eerste Pinksterdag zal de Week Nederlandse Missionaris afgesloten worden met de hoofdcollecte voor dit goede doel.

Missionaire werkers zijn mensen die op een eigentijdse wijze in de voetsporen van missionarissen treden. Zij brengen het motto “Geloven in de ander. Samen één missie” daadwerkelijk in de praktijk. Dit jaar staan missionaris Dick Zwarthoed en missionair werker Frans van Kranen centraal. Beiden zetten zich in voor kansarme jongeren, de eerste in Congo (al 50 jaar), de tweede in Brazilië. Zij zijn er altijd voor de ander. Zie ook de folders in de kerk.

Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Met uw geldelijke steun kunnen wij de missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven.

Eerste Pinksterdag is de hoofdcollecte volledig bestemd voor dit doel.

Mocht u rechtstreeks uw gift willen overmaken, dan kan dat op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM in Den Haag.

Bij voorbaat dank voor uw solidariteit!

Werkgroep MOV H. Augustinus.