Christelijke  Meditatie bestaat 15 jaar 2007-2022 in Voorschoten

Ons leven is veelal vol drukte, haast en geluid. Het is goed regelmatig tijd te nemen om stil te worden en zo God in ons leven toe te laten. Het gebed in stilte is daarbij het middel bij uitstek. Om de persoonlijke meditatie te ondersteunen komen wij regelmatig samen en wel op:

Iedere zaterdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur in het Bondsgebouw, naast de pastorie van de H. Laurentiuskerk, en op de eerste en derde donderdag van iedere maand ’s avonds om 19.30 in de Van Eerdehof, De Zeven Provinciën 47, wijk Noord Hofland.

U bent altijd van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie bij Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, e-mail bep.zijden@gmail.com.

Ook kunt u onze site raadplegen: www.wccm.nl.