MIVA-deurcollecte 28 augustus 2022

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

Zondag 28 augustus wordt de jaarlijkse deurcollecte gehouden voor MIVA. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan bijna 100.000 mensen in 24 dorpen die verspreid liggen over een groot gebied. Met een auto die Geofrey eerder aanschafte met steun van MIVA, bezoeken doctoren en verpleegkundigen de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over gezondheidszaken. Ook worden met de auto patiënten vervoerd naar de intensive care van een groter ziekenhuis op 58 kilometer van Sumve. Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap verder verbeteren.

Meer lezen over dit project kan in De Augustinus van deze maand op pagina 8. Ook hangt de poster weer achter in de kerk en liggen er informatiefolders.

Kunnen de lokale hulpverleners in Tanzania op uw hulp rekenen?

U kunt doneren tijdens de deurcollecte op 28 augustus of rechtstreeks op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA ’s-Hertogenbosch. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Werkgroep MOV H. Augustinus.