Aanmelden Eerste H. Communie

De 1e Heilige Communie is de eerste keer dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. De voorbereiding vindt plaats in het voorjaar en bestaat uit 7 bijeenkomsten. De data staan op deze website. De 1e H. Communie zal plaatsvinden in juni 2023. Voor ouders zal vooraf een (digitale) bijeenkomst zijn. U kunt uw kind alvast aanmelden d.m.v. het aanmeldformulier.

Zie verder De Augustinus van november blz. 21 en deze website.