Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo

Dit jaar worden door Adventsactie projecten ondersteunt die zich richten op het recht van kinderen op een goede start in het leven. MOV H. Augustinus onder steunt het project in DR Congo. In de hoofdstad Kinshasa leven naar schattig tussen de 30 en 35 duizend kinderen op straat die geen contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht. Met het project wil Adventsactie met hun lokale partner Chemin Neuf 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding op het gebied van lichamelijke en psychische zorg en ontvangen voorlichting hoe ze gezond kunnen leven. Ze krijgen voldoende te eten en ontvangen kleding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten.

Adventsactie gunt ieder kind een kans op een goede start. Zie ook de posters en folders in de kerk. U kunt uw gave deponeren in de olifanten die weer in de kerk staan. Ook kunt u geld doneren in de deurcollecten op 11 december, kerstavond en 1e kerstdag. Of maak uw gift over op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie onder vermelding straatkinderen in DR Congo.

Werkgroep MOV H. Augustinus