Stille Omgang zaterdag 18 maart 2023

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 18 maart vanuit alle parochiekernen een bus,
vorige jaar 48 deelnemers, naar Amsterdam waar wij deelnemen aan de Stille Omgang, de
eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was
geweest van een eucharistisch wonder dat geschiede: het Mirakel van Amsterdam.
De informatiefolder en de inschrijflijst liggen achterin de kerk. U kunt zich ook via internet
aanmelden.
De intentie van de Stille Omgang 2023 is: “”Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen.
Voor meer informatie zie www.stille-omgang.nl
De Stille Omgang duurt ongeveer een uur waarna wij rond 01:00 uur weer uit Amsterdam
vertrekken. De kosten bedragen € 15, = inclusief broodjes en sap op de terugreis. Jongeren
onder de 18 jaar kunnen gratis mee.
Aanmelding kan via de inschrijflijst achterin de kerk of via email erikvanblerk@hetnet.nl met
vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding “Stille Omgang 2023”.

Opstapplaatsen: voor Voorschoten H. Laurentiuskerk 19:00 uur.