Vastenactieproject 2023 H. Augustinusparochie

Het vastenactieproject 2023 H. Augustinusparochie is realiseren van voldoende
overnachtingsplekken voor medisch personeel in Pirimiti Hospitaal in Malawi.

Op Aswoensdag is de Vastenactie van start gegaan.
Dit jaar willen we, voor de 3e maal, met de gehele parochie H. Augustinus, geld inzamelen
voor de bouw van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti
Hospital in Zomba, Malawi. Voor de bouw van één blok is een totaal bedrag van € 15.000
nodig. In 2022 is ongeveer € 8.000 binnen gekomen en dit jaar gaan we verder voor het
resterende bedrag.

Binnenkort zullen wij u meer vertellen over dit project en er liggen folders achter in de
kerk waarin precies staat wat de Vastenactie inhoudt. Tevens vindt u daar een overzicht van
de bouw van de 1e unit die we in 2021 bij elkaar gespaard hebben.

U doet toch ook mee om van dit project een succes te maken?
U kunt uw gaven deponeren in de olifanten die weer in de kerk staan of storten op
bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v.
projectnummer 402174. Ook zullen er deurcollectes worden gehouden op 5 en 19 maart, na
de paaswake en op 1e paasdag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven.

MOV H. Augustinus.