Zaterdag 8 juli Brielle Nationale Bedevaart 2023

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdag 8 juli vanuit alle parochiekernen een bus naar Brielle waar wij deelnemen aan de Nationale Bedevaart ter ere van de Martelaren van Gorcum.

Voor meer informatie zie de informatiefolder en inschrijflijst achterin de kerk. U kunt zich ook via internet aanmelden e-mail : erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 10,00 op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding “Brielle 2023”.   

Ook vindt u informatie op de Augustinus site onder de kop “Nieuws”.

Programma Nationale  Bedevaart 8 juli:

11:00 uur: Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hende.

Na de viering is er biechtgelegenheid.

13:15 uur: Rozenkransgebed.

14:00 uur: Kruisweg

15:00 uur: Vesperviering, sacramentsprocessie en pelgrimszegen.

Wij vertrekken vanuit Voorschoten naar de Bedevaartkerk van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle: bus stopt om 09:00 uur in Voorschoten bij de H. Laurentiuskerk.

Terugreis na afloop van de laatste viering. Dit zal rond 16.30 uur zijn.