MIVA-deurcollecte 2023

Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar

Zondag 27 augustus 2023 vindt de jaarlijkse deurcollecte voor MIVA plaats. Dit jaar vraagt Stichting MIVA aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.

In de gortdroge provincie Isiolo is het leven bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Zuster Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand. Bijna dagelijks redt zuster Pauline kinderen uit deze situatie. De enorme afstanden en slechte infrastructuur maken haar werk extreem uitdagend. Alleen met hulp van zuster Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één auto is voor zuster Pauline en haar collega’s niet genoeg in dit enorme gebied. Tijdens de deurcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige auto’s die opgewassen zijn tegen het ruige landschap.

De poster hangt weer achter in de kerk en liggen er informatiefolders. Helpt u mee met een donatie zodat nog meer kinderen naar school kunnen?

U kunt doneren tijdens de deurcollecte op 27 augustus of rechtstreeks op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. Stichting MIVA ’s-Hertogenbosch. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Werkgroep MOV H. Augustinus.