Missio Wereldmissiemaand 2023

Christenen in Libanon, “Met brandend hart” (Lucas 24,32)

Oktober is traditiegetrouw wereldmissiemaand met op zondag 22 oktober Missiezondag. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Zondag 8 oktober is Wereldmissiedag van de Kinderen.

Missio ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken tijdens de deurcollecte op zondag 8 oktober Wereldmissiedag van de Kinderen en/of tijdens de deurcollecte op zondag 22 oktober Missiezondag.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 14 INGB 0000 0110 20 t.n.v Missio Wereldmissiedag van de kinderen en/of NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Meer informatie op www.missio.nl of in De Augustinus van deze maand.