Adventsactie 2023 – Alle kinderen mogen kind zijn

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

Op 3 december 2023 start de Adventsactie. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn, heeft MOV H. Augustinus dit jaar gekozen voor het project in Congo dat zich richt op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Congo is een land rijk aan kostbare grondstoffen. Het is bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen. Adventsactie steunt het project van hun partner Olame in de regio’s Kabare en Walungu in de provincie Zuid-Kivu. Zij willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten, krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren of werken met computers.

Er zal in de advent in alle kerken aan de deuren gecollecteerd worden voor dit project in Congo op zondag 10 december en met Kerst. U kunt uw gave ook deponeren in de olifanten die weer in de kerk staan. Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie DR Congo. Zie ook de posters en folders (met QR-code op de achterkant) in de kerken. Meer informatie vindt u in De Augustinus van november op blz. 8.

Werkgroep MOV H. Augustinus