Brielle zaterdag 6 juli 2024 Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagochtend  6 juli vanuit alle parochiekernen + Voorburg (Parochie Maria en Jozef) een bus naar Brielle waar wij deelnemen aan de jaarlijkse Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum die daar op 9 juli door de watergeuzen om het leven zijn gebracht.

De informatiefolder en de inschrijflijst liggen achterin de kerk. U kunt zich ook, bij voorkeur, via internet aanmelden: erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 12,50 op bankrekening NL89ABNA0507099729  t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding “Brielle 2024”.