Jubileumfeest Mgr. Adrianus van Luyn S.D.B. op zondag 7 juli 2024

Op zondag 7 juli 2024 vieren we in onze parochie het jubileumfeest van mgr. Adrianus van Luyn.
Hij is dit jaar 70 jaar Salesiaan (DV), 60 jaar priester en 30 jaar bisschop van Rotterdam.  

Om 11.00 uur is er een Pontificale Hoogmis in de H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg 98 in Voorschoten.
Aansluitend zijn er een receptie en lunch in het naastgelegen Bondsgebouw in Voorschoten met gelegenheid tot feliciteren.
Tijdens de lunch zingen de sopraan Iryna Krasnenko en een Oekraïens kinderkoor enkele muziekstukken, op de vleugel begeleid door Richard Bot.  
Voor de lunch kunt u zich uiterlijk 27 juni a.s. aanmelden bij Désirée de Bruijn van het centraal secretariaat, secretariaat@parochie-augustinus.nl.
Of via 06-10756565, ma-, di- en donderdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
U kunt zich ook aanmelden via de intekenlijst achterin de kerken in onze parochie.

In plaats van een cadeau zou bisschop Van Luyn een bijdrage waarderen voor een door hemzelf gekozen goed doel:
de Zusters van de Antonian Charitable Society in Bethlehem. Zij leveren onder de huidige zeer moeilijke omstandigheden zorg aan ouderen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie Augustinus o.v.v. Jubileum mgr. Van Luyn.

U kunt ook een bijdrage deponeren in de boxen die op de zondagen in de kerken worden geplaatst.  

Voor meer informatie over de bestemming van de bijdrage, zie De Augustinus van juni op blz. 9.