Samenscholen: Debatavond “Meer zorg of juist niet”

Kaart niet beschikbaar

Datum / Tijd
wo 13 januari
20:00

Categorie


Debatavond ‘Meer zorg of juist niet’

Op 13 januari 2016 organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken tussen 20.00 en 22.00 uur een debatavond over het thema ‘Meer of juist minder zorg’. Tegenover elkaar staan dit keer dr. Archibald van Wieringen van de Universiteit van Tilburg en mw. Lineke van de Scheur van ‘U staat centraal’ in Voorschoten.

Locatie: Grote zaal van het Buurthuis Vlietwijk, Professor Einsteinlaan 2f. De ingang is aan de zijkant van de flats op nummer 2a-2d.

 

De veranderingen in de zorg hebben ertoe geleid dat mantelzorg steeds belangrijker wordt. Vaak wordt mantelzorg vrijwilligerswerk genoemd, maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Wie met iemand die zorg nodig heeft in één huis woont, geeft die zorg gewoon. Er is meestal geen mogelijkheid om die zorg niet te geven, vandaar dat deze zorg niet echt vrijwillig is. Je doet omdat je van iemand houdt, omdat je vindt dat je anderen moet helpen, omdat je het leed van de ander niet kan aanzien, omdat die ander je nodig heeft, en dan zo dat ‘nee’ zeggen eigenlijk onmogelijk is.

Daar komt bij dat de overheid graag wil dat meer mensen zich voor die mantelzorg gaan inzetten. Tegelijkertijd wil de overheid dat steeds meer mensen gaan werken, zodat er steeds minder mensen tijd hebben voor die mantelzorg. Laat de overheid hier niet een taak liggen.

Vanwege al deze vragen en verwachtingen heeft de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten een Debatavond georganiseerd waarvoor zij twee sprekers heeft uitgenodigd. De ene is dr. Archibald van Wieringen van de Universiteit van Tilburg. Hij is daar docent Oude Testament, maar was daarvoor een tijdlang ziekenhuis pastor. ‘Mantelzorg is nooit iets vanzelfsprekends,’ zegt hij, dus in de termen van deze avond: mantelzorg, nee. ‘Mantelzorg is nimmer in staat om professionele zorg te vervangen en daarom niet het juiste antwoord op de bezuinigingen in de zorg.’

Aan de andere kant staat Lineke van de Scheur van ‘U staat centraal’, een bedrijf dat thuiszorg organiseert voor mensen met dementie en ouderdomsbeperkingen in Voorschoten. Voor haar is het: ‘Mantelzorg, ja.’ – ‘Wat wij ervaren,’ stelt zij, ‘is dat juist zorg op maat, dus zorg ook afgestemd op de behoefte van de mantelzorger  de mantelzorger het beste ondersteunt. Als de mantelzorger precies weet wie wanneer komt voor de zorg en hoe lang, dan kan de mantelzorger iets voor zichzelf doen. Wat de overheid doet  is verantwoordelijkheid terugleggen bij de burger. In plaats van dat de burger automatisch naar de overheid kijkt bij alle behoeftes. En dat is goed.’

Het belooft een bijzondere avond te worden waar de raad graag iedere Voorschotenaar, van wat voor achtergrond ook, voor uitnodigt.

 

Freek L. Bakker