Avondwake

Voor mensen die een overledene te betreuren hebben is de vooravond van de uitvaart een bijzondere tijd. Het is de laatste gelegenheid om samen te zijn rond het lichaam van de overledene, het is een vorm van afscheid nemen. De avondwake is een fase in het afscheid nemen. Met andere woorden: er komen nog meer stappen waarin dat afscheid gestalte krijgt. Het is een bezinning rond dood en leven naar aanleiding van deze overledene. Er is ruimte om de overledene te memoreren; lezingen en liederen worden zoveel mogelijk aangepast aan de situatie; persoonlijke inbreng van de familie wordt gestimuleerd en enkele rituelen geven vorm aan gevoelens die beleefd worden. De avondwake is uitdrukkelijk géén vervanging van de uitvaart. De leiding van de avondwake ligt in handen van vrijwilligers die tot deze taak toegerust/opgeleid zijn. De keuze voor een avondwake betekent dus dat u naast de pastor die de uitvaart leidt, vertegenwoordigers van de werkgroep avondwake op bezoek krijgt, om met hen de viering voor te bereiden. Als lid van deze werkgroep is het noodzakelijk dat u kennis van liturgie hebt of bereid bent hiertoe een opleiding te ontvangen. Verder moet u goede contactuele eigenschappen hebben en de mogelijkheid om op onverwachte momenten ingezet te worden. Het betreft een korte periode van intens en intensief werken met een ander groepslid en natuurlijk met de familie van de overledene. De intensiteit van dit werk maakt misschien dat alle werkgroepleden dit werk ervaren als bijzonder en fantastisch om te mogen doen.

Contactpersoon :
Mv. J. Klaasesz
E-mail : deleij@ziggo.nl