Catechese kinderen, jeugd en jongeren

 

Portefeuillehouder in de Pastoraatgroep

Vacature
E-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

 

Gezinscatechese

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar deze link. U kunt hier een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich ook aanmelden.

 

Doop

Een kind laten dopen is meer dan vroeger een bewuste keuze. Dopen en christelijk opvoeden is niet meer zo vanzelfsprekend en als jonge ouder heb je misschien zo je twijfels. In onze parochiekern hebben we éénmaal per maand op zondagmiddag een doopdienst, waarbij maximaal drie kinderen tijdens een feestelijke viering worden gedoopt. Deze dienst wordt samen met de ouders voorbereid.
Daarvoor komen deze ouders twee avonden bijeen om met elkaar, de pastor en iemand van de doopwerkgroep, te praten over wat dopen inhoudt. Tijdens zo’n gesprek kunnen alle twijfels, vragen ervaringen en kritiek ter tafel komen. Teneinde de doopviering goed te kunnen plannen, is het belangrijk dat de dopeling tijdig aangemeld wordt. Een telefoontje naar het kerkelijk bureau of de contactpersoon van de werkgroep is gewenst. Een geboortekaartje naar Leidseweg 102 is natuurlijk ook prima.

Contactpersoon: Mw. Hetty Barreveld
E-mail: doopgroep@rkvoorschoten.nl

 

Eerste Heilige Communie

Na Pasen is er gelegenheid voor de kinderen van groep vier en vijf van de basisschool om hun Eerste Heilige Communie te doen. Het gaat hier om het sacrament van de Eucharistie, waaraan de kinderen voor het eerst meedoen.

Aan deze feestelijke viering gaat, in het kader van de gezinscatechese, een voorbereidingsperiode vooraf, zowel voor de communicanten zelf als voor hun ouders/verzorgers. Voor de ouders is er een ouderavond en voor de kinderen 7 bijeenkomsten.

Op 14 juni is er dan een feestelijke Eerste Communieviering, waarin de kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan. Ze doen dit in gezinsverband.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten,

De informatie-avond met ouders/verzorgers is gepland op woensdagavond 30 oktober 20.00-21.30 uur.

De bijeenkomsten met de kinderen zijn gepland op de volgende zondagen 9.30-10.40: 17 november, 8 december, 19 januari22 maart, 5 april, en 17 mei.

Op 13 juni 8.00-9.30 is de generale repetitie met ontbijt. De laatste bijeenkomst valt samen met de Oecumenische Parkdienst (meestal begin juli).

Op de vier data die onderstreept zijn vermeld, vindt ook de gezinscatechese plaats. Ouders, broertjes en zusjes kunnen ook hieraan deelnemen en kunnen zich via onderstaande link aanmelden.

Als u uw kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie wordt er verwacht dat uw kind alle kinderbijeenkomsten en de ouder/kindbijeenkomst bijwoont en dat de ouders zich ook thuis inzetten om het samen een succes te maken.

In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u bijgaande weblink in te vullen vóór 15 oktober a.s.: https://www.hagenpreken.nl/gezinscatechese/contact/

Mocht u nog twijfelen of is uw kind nog niet gedoopt, neem gerust contact op met ons.

Interesse om mee te helpen?

Van september tot en met november komt de werkgroep regelmatig bijeen. In de voorbereidingstijd van kinderen en ouders leiden werkgroepleden de kinderbijeenkomsten en ouderavonden. Tevens bieden zij praktische ondersteuning in de vieringen en de voorbereiding daarvan.
De werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die graag iets van het geloof aan kinderen doorgeven. Als u zin hebt om mee te doen, meldt u dan aan bij de contactpersoon voor onze parochiekern.

Contactpersoon:
Dhr. F. van Krevel
E-mail: Krevel@gmail.com