Catechese kinderen, jeugd en jongeren

 

Portefeuillehouder in de Pastoraatgroep

Mw. J. van Deursen
e-mail: juliettevandeursen@planet.nl

 

Doopgroep

Een kind laten dopen is meer dan vroeger een bewuste keuze. Dopen en christelijk opvoeden is niet meer zo vanzelfsprekend en als jonge ouder heb je misschien zo je twijfels. In onze parochiekern hebben we éénmaal per maand op zondagmiddag een doopdienst, waarbij maximaal drie kinderen tijdens een feestelijke viering worden gedoopt. Deze dienst wordt samen met de ouders voorbereid.
Daarvoor komen deze ouders twee avonden bijeen om met elkaar, de pastor en iemand van de doopwerkgroep, te praten over wat dopen inhoudt. Tijdens zo’n gesprek kunnen alle twijfels, vragen ervaringen en kritiek ter tafel komen. Teneinde de doopviering goed te kunnen plannen, is het belangrijk dat de dopeling tijdig aangemeld wordt. Een telefoontje naar het kerkelijk bureau of de contactpersoon van de werkgroep is gewenst. Een geboortekaartje naar Leidseweg 102 is natuurlijk ook prima.

Contactpersoon:
Mw. I. Kouwenhoven
e-mail: irenekouwenhoven@hotmail.com

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Na Pasen (in de Paastijd) is er gelegenheid voor de kinderen van groep vier van de basisschool om hun  Eerste Heilige Communie te doen. Het gaat hier om het sacrament van de Eucharistie, waaraan de kinderen voor het eerst meedoen.
Aan deze feestelijke viering gaat een voorbereidingsperiode vooraf, zowel voor de communicanten zelf als voor hun ouders/verzorgers. Voor de ouders zijn er twee ouderavonden en voor de kinderen    6 bijeenkomsten.  Alle ouders van 7-jarigen die in het parochiebestand voorkomen, krijgen een uitnodiging om zich te oriënteren/hun kind aan te melden. Deze uitnodigingen worden in oktober verstuurd. De ouderavonden zijn in de periode januari – april. Zo hopen we zowel ouders als kinderen een stukje begeleiding te bieden op hun geloofsweg.
De werkgroep Eerste Heilige Communie wil ouders en kinderen ondersteunen bij deze voorbereiding. In het begin van de voorbereidingstijd is er een kennismakingsviering, waarin de kinderen zich aan de parochie voorstellen. In april of mei is er dan een feestelijke Eerste Communieviering, waarin de kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan. Ze doen dit in gezinsverband.

Interesse om mee te helpen?

Van september tot en met november komt de werkgroep regelmatig bijeen. In de voorbereidingstijd van kinderen en ouders leiden werkgroepleden de kinderbijeenkomsten en ouderavonden. Tevens bieden zij praktische ondersteuning in de vieringen en de voorbereiding daarvan.
De werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die heel afwisselend werk te doen hebben en in de gelegenheid gesteld worden iets van het geloof aan anderen, volwassenen en kinderen, door te geven. Als u zin hebt om mee te doen, meldt u dan aan bij de contactpersoon voor onze parochiekern.

Contactpersoon:
Mw. I. Tan
e-mail: idatan@ziggo.nl

 

Werkgroep Vormsel

In onze parochiekern is er sprake van een vormseljaar. Het vormseljaar bestaat uit twee delen: van eind augustus tot november worden kinderen én ouders voorbereid op het ontvangen van het vormsel, waarna de kinderen in november hun vormsel ontvangen. Vanaf januari beginnen de navormselactiviteiten, waarin de kinderen nader kennismaken met elkaar en de geloofsgemeenschap. Deelname aan de Paaswake en naar de Vuurdoop in Rotterdam gaan, zijn vaste onderdelen van dit programma. Jongens en meisjes die in groep 8 van de basisschool zitten, worden voor het vormsel uitgenodigd.
De voorbereiding op het vormsel gebeurt thuis én in groepjes bij gastouders. De kinderen gebruiken daarvoor een projectboek, waar zij samen met hun (gast)ouders aan werken. Gastouders zijn ouders van vormelingen die met z’n tweeën een groep van 5 á 6 kinderen, in een vijftal bijeenkomsten, helpen met het projectboek, waardoor de kinderen vertrouwd raken met de levenswijze van Jezus als weg naar een zinvol bestaan. Ook thuis wordt medewerking gevraagd omdat de kinderen bijvoorbeeld informatie nodig hebben voor het maken van de opdrachtjes. De Werkgroep Vormsel en een pastor begeleiden (gast)ouders en kinderen in het vormseljaar.

Interesse om mee te helpen?

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die door het vormsel van hun eigen kinderen met het vrijwilligerswerk in aanraking zijn gekomen. Hun enthousiasme voor het werken met jonge mensen in relatie tot geloofsbeleving is een belangrijke drijfveer. Lijkt het u wel wat om mee te doen, neem dan contact op met:

Contactpersoon:
Mw. E. Bronmeijer
e-mail: werkgroepvormsel@hotmail.com

 

Gezinscatechese

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar deze link. U kunt hier een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich ook aanmelden.