Doop

Een kind laten dopen is meer dan vroeger een bewuste keuze. Dopen en christelijk opvoeden is niet meer zo vanzelfsprekend en als jonge ouder heb je misschien zo je twijfels. In onze parochiekern hebben we vier keer per jaar een doopdienst, waarbij maximaal drie kinderen tijdens een feestelijke viering worden gedoopt. Deze dienst wordt samen met de ouders voorbereid.

Daarvoor komen deze ouders een avonden bijeen om met elkaar, de pastor en een lid van de doopwerkgroep, te praten over wat dopen inhoudt. Tijdens zo’n gesprek kunnen alle twijfels, vragen ervaringen en kritiek ter tafel komen. Teneinde de doopviering goed te kunnen plannen, is het belangrijk dat de dopeling tijdig aangemeld wordt. Een telefoontje naar het kerkelijk bureau of de contactpersoon van de werkgroep is gewenst. Een geboortekaartje naar Leidseweg 102 is natuurlijk ook prima.

Contactpersoon: Mw. Hetty Barreveld

E-mail: doopgroep@rkvoorschoten.nl