Drukkerij

Drukwerk
Voor onze parochiekern moeten wekelijks verschillende werken gedrukt worden, denk bijvoorbeeld aan liturgieboekjes voor vieringen, informatiebladen, reclame voor parochiekern activiteiten enz. We zijn dan ook in het bezit van een eigen kleine drukkerij die met deskundigheid bemenst wordt. Echter, het drukwerk kan niet elke dag gedaan worden dus is het van belang dat iedereen zijn drukwerk minstens een week tevoren inlevert. Het werk moet in de juiste volgorde liggen en van goede kwaliteit zijn. Vermeld daarbij duidelijk voor welke werkgroep het is, wie de contactpersoon is en het aantal gevraagde kopieën.
Contactpersoon :
Mw. Y. Steffens
E-mail : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl