Eerste Heilige Communie

Na Pasen is er gelegenheid voor de kinderen van groepen vier en vijf van de basisschool om hun Eerste Heilige Communie te doen. Het gaat hier om het sacrament van de Eucharistie, waaraan de kinderen voor het eerst meedoen.

Aan deze feestelijke viering gaat, in het kader van de gezinscatechese, een voorbereidingsperiode vooraf, zowel voor de communicanten zelf als voor hun ouders/verzorgers. Voor de ouders is er een ouderbijeenkomst en voor de kinderen 7 bijeenkomsten.

Schooljaar 2020-2021

Voor het nieuwe schooljaar zijn de data onder voorbehoud van de coronamaatregelen bekend.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.
 

De bijeenkomsten met de kinderen vinden onder voorbehoud plaats op zondagen 9.30-10.40: 

18 april, 25 april, 2 mei, 9 mei, 16 mei, 30 mei (reeds gepland).

23 mei is er GEEN bijeenkomst (vanwege Pinksteren).

Een dag voor de Eerste Heilige Communie (12 juni) is de generale repetitie met ontbijt.

Op 13 juni vindt de feestelijke Eerste Communieviering plaats, waarin de kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan.  

De data zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

De laatste bijeenkomst valt samen met de Oecumenische Parkdienst (meestal begin juli).

Als u uw kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie, wordt er verwacht dat uw kind alle kinderbijeenkomsten bijwoont en dat de ouders zich ook thuis inzetten om het samen een succes te maken.

U kunt uw kind voor 1 januari 2021 aanmelden door hier te klikken en het formulier in te vullen.

Mocht u nog twijfelen of is uw kind nog niet gedoopt, neem gerust contact op met ons. Meestal combineren we een communie-bijeenkomst met aansluitend een viering waarin een kind alsnog wordt gedoopt.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau 071-5612508 (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl).

Interesse om mee te helpen?

Van september tot en met november komt de werkgroep regelmatig bijeen. In de voorbereidingstijd van kinderen en ouders leiden werkgroepleden de kinderbijeenkomsten en ouderavonden. Tevens bieden zij praktische ondersteuning in de vieringen en de voorbereiding daarvan.

De werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die graag iets van het geloof aan kinderen doorgeven.