Eerste Heilige Communie

Na Pasen is er gelegenheid voor de kinderen van groepen vier en vijf van de basisschool om hun Eerste Heilige Communie te doen. Het gaat hier om het sacrament van de Eucharistie, waaraan de kinderen voor het eerst meedoen.

Aan deze feestelijke viering gaat, in het kader van de gezinscatechese, een voorbereidingsperiode vooraf, zowel voor de communicanten zelf als voor hun ouders/verzorgers. Voor de ouders is er een ouderbijeenkomst en voor de kinderen 7 bijeenkomsten.

Schooljaar 2019-2020

In verband met corona waren de bijeenkomsten opgeschort.

Er volgen nog vier voorbereidende bijeenkomsten op zondag 6, 13 en 20 september 9:30 – 10:40 in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

Op zaterdag 26 september 11:00-12:30 (onder voorbehoud) vindt de laatste voorbereidende bijeenkomst plaats.

De Communieviering zelf vindt plaats op zondag 4 oktober.

Schooljaar 2020-2021

Voor het nieuwe schooljaar zijn de data bekend:

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

De informatie-avond met ouders/verzorgers vindt plaats op woensdag 28 oktober 20:00-21:00 (onder voorbehoud).

De bijeenkomsten met de kinderen vinden plaats op de volgende zondagen 9.30-10.40: 15 november, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 18 april en 30 mei (onder voorbehoud).

Een dag voor de Eerste Heilige Communie is de generale repetitie met ontbijt.

In  juni vindt de feestelijke Eerste Communieviering plaats, waarin de kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan. Ze doen dit in gezinsverband. De datum voor de Eerste Heilige Communie is nog niet gepland.

De laatste bijeenkomst valt samen met de Oecumenische Parkdienst (meestal begin juli).

Als u uw kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie, wordt er verwacht dat uw kind alle kinderbijeenkomsten en u de ouderbijeenkomst bijwoont en dat de ouders zich ook thuis inzetten om het samen een succes te maken.

Mocht u nog twijfelen of is uw kind nog niet gedoopt, neem gerust contact op met ons. Meestal combineren we een communie-bijeenkomst met aansluitend een viering waarin een kind wordt gedoopt.

 Als u uw kind wil aanmelden, meldt u dan aan bij het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl).

 Interesse om mee te helpen?

Van september tot en met november komt de werkgroep regelmatig bijeen. In de voorbereidingstijd van kinderen en ouders leiden werkgroepleden de kinderbijeenkomsten en ouderavonden. Tevens bieden zij praktische ondersteuning in de vieringen en de voorbereiding daarvan.

De werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die graag iets van het geloof aan kinderen doorgeven.