Eerste Heilige Communie

Na Pasen is er gelegenheid voor de kinderen van groepen vier en vijf van de basisschool om hun Eerste Heilige Communie te doen. Het gaat hier om het sacrament van de Eucharistie, waaraan de kinderen voor het eerst meedoen.

Aan deze feestelijke viering gaat, in het kader van de gezinscatechese, een voorbereidingsperiode vooraf, zowel voor de communicanten zelf als voor hun ouders/verzorgers. Voor de ouders is er een ouderbijeenkomst en voor de kinderen 8 bijeenkomsten.

Schooljaar 2022-2023

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

Op woensdag 1 februari 2023 20.00 – 21.00 uur zal een kennismaking met de ouders digitaal plaatsvinden. Dit zijn alleen de ouders vanuit de kern Voorschoten.

De parochiebrede ouderbijeenkomst om te informeren over de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 20:00 – 22:00 uur in het Bondsgebouw.

De bijeenkomsten met de kinderen vinden onder voorbehoud plaats op zondagen 9.30-10.45 uur op de volgende dagen:

12 maart, 19 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei, en 4 juni.

Op zondag 12 maart willen we de kinderen tijdens de mis (11:00-12:00 uur) voorstellen.

Op vrijdag 31 maart 2022 16.00 – 17.00 uur gaan we Palmpasenstokken maken voor de Palmzondagviering op 2 april 2022 11.00 – 12.15 uur. Tijdens die viering komen de kinderen in processie binnen.

Op 27 april willen we (ouders en vrijwilligers) op de Koningsdagmarkt spulletjes verkopen, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Een dag voor de Eerste Heilige Communie (10 juni) is de generale repetitie met ontbijt. Ouders zijn dan welkom.

Op 11 juni vindt de feestelijke Eerste Communieviering plaats, waarin de kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan.  

Een handig overzicht met alle data op een rij vindt u hier.

Aanmelden

Je kunt je kind vóór 28 februari 2023 aanmelden door hier te klikken en het formulier in te vullen.

Als je je kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie, wordt er verwacht dat je kind alle kinderbijeenkomsten bijwoont en dat de ouders zich ook thuis inzetten om het samen een succes te maken.

Mocht je nog twijfelen of is je kind nog niet gedoopt, neem gerust contact op met ons. Meestal combineren we een communie-bijeenkomst met aansluitend een viering waarin een kind alsnog wordt gedoopt.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het Kerkelijk Bureau: 071-5612508 (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl).

Interesse om mee te helpen?

Van september tot en met november komt de werkgroep regelmatig bijeen. In de voorbereidingstijd van kinderen en ouders leiden werkgroepleden de kinderbijeenkomsten en ouderavonden. Tevens bieden zij praktische ondersteuning in de vieringen en de voorbereiding daarvan.

De werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die graag het katholieke geloof aan kinderen doorgeven.