Eerste Heilige Communie

Op Sacramentsdag is er gelegenheid voor de kinderen van groepen vier en vijf van de basisschool om hun Eerste Heilige Communie te doen. Het gaat hier om het sacrament van de Eucharistie, waaraan de kinderen voor het eerst meedoen.

Aan deze feestelijke viering gaat een voorbereidingsperiode vooraf, zowel voor de communicanten zelf als voor hun ouders/verzorgers. Voor de ouders zijn er twee ouderbijeenkomsten en voor de kinderen 8 bijeenkomsten.

 

Schooljaar 2023-2024

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

Op maandag 22 januari 2024 20.00 – 21:30 uur zal een kennismaking met de ouders plaatsvinden. Dit zijn alleen de ouders vanuit de kern Voorschoten.

Op 23 april om 20:00 is er een tweede ouderavond voor dezelfde groep.

De bijeenkomsten met de kinderen vinden plaats op zondagen 9.30-10.45 uur op de volgende dagen:

4 februari, 10 maart, 7 april, 14 april, en 12 mei, en 26 mei.

Op zondag 10 maart willen we de kinderen tijdens de mis (11:00-12:00 uur) voorstellen.

Op vrijdag 22 maart 16.00 – 17.00 uur gaan we Palmpasenstokken maken voor de Palmzondagviering op 24 maart 11.00 – 12.15 uur. Tijdens die viering komen de kinderen in processie binnen.

Zondag 31 maart 11:00 – 12:15 vieren we Pasen. De kinderen zijn van harte welkom!

Op 27 april willen we (ouders en vrijwilligers) op de Koningsdagmarkt spulletjes verkopen, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Een dag voor de Eerste Heilige Communie (1 juni 8:30 – 10:00) is de generale repetitie met ontbijt. Ouders zijn dan welkom.

Op zondag 2 juni (11:15 – 12:30) vindt de feestelijke Eerste Communieviering plaats, waarin de kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan.  

 

Aanmelden

Je kunt je kind vóór 20 januari 2024 aanmelden door hier te klikken en het formulier in te vullen.

Als je je kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie, wordt er verwacht dat je kind alle kinderbijeenkomsten bijwoont en dat de ouders zich ook thuis inzetten om het samen een succes te maken.

Mocht je nog twijfelen of is je kind nog niet gedoopt, neem gerust contact op met ons. Meestal combineren we een communiebijeenkomst met aansluitend een viering waarin een kind alsnog wordt gedoopt.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het Kerkelijk Bureau: 071-5612508 (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl).

 

Interesse om mee te helpen?

Van september tot en met november komt de werkgroep regelmatig bijeen. In de voorbereidingstijd van kinderen en ouders leiden werkgroepleden de kinderbijeenkomsten en ouderavonden. Tevens bieden zij praktische ondersteuning in de vieringen en de voorbereiding daarvan.

De werkgroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die graag het katholieke geloof aan kinderen doorgeven.