Financiën

 

Bankrekeningen:

 

Algemeen:

Rabobank  : NL95 RABO 0155 0008 53 t.n.v. Parochie H. Augustinus te Wassenaar

ING             : NL45 INGB 0000 3669 37 t.n.v. RK Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods

Kerkbijdragen:

ING             : NL39 INGB 0000 3297 00 t.n.v. Kerkbijdrage RK Voorschoten

Rabobank  : NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus te Wassenaar
.                                                                              inz. Kerkbijdrage Voorschoten

ABN-AMRO: NL37 ABNA 0451 0578 48 t.n.v. Parochie H. Augustinus te Wassenaar
.                                                                              inz. Kerkbijdrage Par. kern Voorschoten

 

Informatie over giften: klik hier