Gezinscatechese en gezinsvieringen

In januari 2019 is de parochie H. Augustinus begonnen met het project gezinscatechese. Het project gezinscatechese H. Augustinus is bedoeld voor kinderen in alle leeftijden en hun ouders.

Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning. Het is fijn om met andere katholieke gezinnen samen het geloof te verdiepen.

De kinderen worden verdeeld in leeftijdsgroepen. Zo hebben de ouders gelegenheid zelf aan geloofsverdieping te doen.

Kinderen die zich op Eerste Heilige Communie of Vormsel voorbereiden volgen in dezelfde tijd hun eigen traject. Zij hebben ook aanvullende lokale bijeenkomsten. Er zijn verschillende groepen: crèche (0-3 jaar), groep 1-3 (4-6 jaar), Eerste H. Communie , groep 4 (7-8 jaar), groep 5,6,7 (8-11 jaar), Vormsel, groep 8 (11-12 jaar), tienergroep (12-16 jaar), en ouders.

Opzet van de bijeenkomsten:

• 9.30-10.40 uur: gezinscatechese in Bondsgebouw en pastorie

• 11.00-12.00 uur: gezinsviering, eucharistie

• Koffiedrinken Bondsgebouw (onder voorbehoud van corona-maatregelen)

Vanaf november zal er mogelijk weer een gezinscatechese plaatsvinden. Houdt u de website en de Augustinus in de gaten.

Gezinsviering

Aansluitend op de gezinscatechese is er een gezinsviering.

Gezinnen met kinderen, tieners en jongeren zijn de hoop en de toekomst van de Kerk. De gezinsviering  is gericht is op kinderen in de leeftijd van de basisschool. Géén kinderachtige viering, maar een viering waarin de liturgische handelingen herkenbaar en verstaanbaar zijn voor deze doelgroep, met andere woorden: een viering met het ‘jeugdjournaaleffect’, op een manier die voor kinderen en aanwezige volwassenen toegankelijk is. Concreet betekent dit in ieder geval dat de bijbelverhalen verteld worden vanuit een kinderbijbel. Tijdens deze vieringen mogen kinderen een stukje voorlezen, soms ook iets uitbeelden of muziek maken.

Interesse om mee te helpen?

We bereiden de viering voor in met de gezinsvieringenwerkgroep. Eerst wordt eerst het bijbelverhaal verkend: wat wil dit verhaal ons zeggen. Vervolgens wordt de praktische uitvoering van de viering besproken, waarna er een eigen liturgieboekje gemaakt kan worden. Om lid te worden van deze werkgroep is het niet noodzakelijk dat u liturgische of bijbelkennis heeft, dat komt gaandeweg wel. Affiniteit met de doelgroep en geloof/kerk is wel belangrijk om samen tot een viering te kunnen komen. In de schoolvakanties zijn er geen gezinsvieringen. Er is ook een mogelijkheid dat u voor een bepaalde periode meedraait, bijvoorbeeld wanneer u in het najaar wel tijd hebt en in het voorjaar niet.

We zoeken nog twee enthousiaste vrijwilligers om de gezinsvieringwerkgroep te versterken. Taken zijn onder andere een voorblad van het liturgieboekje regelen, de scholen aanschrijven, de boekjes uitdelen (of uw kinderen vragen dit te doen), afstemmen met de voorganger en cantor.