Kinderwoorddienst en crèche

Aan het begin van de viering worden alle kinderen door de voorganger uitgenodigd om met de begeleiders mee te gaan naar de pastorie voor de kinderwoorddienst en de crèche. Wanneer uw kind(eren) dat fijn vinden kunt u natuurlijk altijd met uw kind(eren) meelopen naar de pastorie en er langer bij blijven.

We bieden elke week, vakantie of niet, een kinderwoorddienst en crèche aan tijdens de viering van 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk. Dit is speciaal bedoeld voor kinderen tot en met het vormsel. Er zijn altijd wel ouders met kinderen aanwezig.

Tijdens de gezinsvieringen is er een crèche ingepland en op alle zondagen is er kinderwoorddienst en crèche.

Tijdens de kinderwoorddienst lezen we uit de Bijbel, praten we over de verhalen, bidden we met elkaar en gaan we knutselen of tekenen. De jongste kinderen kunnen lekker spelen of kleuren.

In principe komen de crèchekinderen weer samen met de kinderen van de kinderwoorddienst mee terug naar de kerk (meestal rond de collecte), maar de ouders kunnen ook met de begeleiders afspreken om de jongste kinderen op te vangen tot het eind van de viering.

Oudere kinderen mogen altijd mee komen helpen.

Alle (klein)kinderen zijn dus van harte welkom in de H. Laurentiuskerk!