Gezinsviering – Kinderwoorddienst – Crèche

 

Gezinsviering

Deze werkgroep bereidt elke maand één viering voor die gericht is op kinderen in de leeftijd van de basisschool. Géén kinderachtige viering, maar een viering waarin de liturgische handelingen herkenbaar en verstaanbaar zijn voor deze doelgroep, met andere woorden: een viering met het ‘jeugdjournaaleffect’, op een manier die voor kinderen en aanwezige volwassenen toegankelijk is. Concreet betekent dit in ieder geval dat de bijbelverhalen verteld worden vanuit een kinderbijbel. Meestal is er een verwerking van het verhaal in de viering en de viering wordt ondersteund door het kinderkoor van de parochiekern.
We bereiden de viering voor in een bijeenkomst. Eerst wordt eerst het bijbelverhaal verkend: wat wil dit verhaal ons zeggen. Vervolgens wordt de praktische uitvoering van de viering besproken, waarna er een eigen liturgieboekje gemaakt kan worden. Om lid te worden van deze werkgroep is het niet noodzakelijk dat u liturgische of bijbelkennis heeft, dat komt gaandeweg wel. Affiniteit met de doelgroep en geloof/kerk is wel belangrijk om samen tot een viering te kunnen komen. In de schoolvakanties zijn er geen gezinsvieringen. Er is ook een mogelijkheid dat u voor een bepaalde periode meedraait, bijvoorbeeld wanneer u in het najaar wel tijd hebt en in het voorjaar niet.
De data van de gezinsvieringen staan in ons parochieblad, in het vieringenrooster op deze website en worden via een mailbericht doorgegeven.

 

Kinderwoorddienst en crèche

In september 2015 zijn we begonnen met een wekelijkse kinderwoorddienst tijdens de viering van 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk. Het is mooi om te zien dat daar inderdaad behoefte aan is!

De werkgroep heeft besloten om vanaf zondag 14 februari ook de mogelijkheid te bieden voor opvang van de jongste kinderen (0-4 jaar). De kinderwoorddienst wordt uitgebreid met een crèche. Elke zondag, behalve in de zomervakantie.

Tijdens de gezinsvieringen is er een crèche ingepland en op andere zondagen is er kinderwoorddienst én crèche.

Aan het begin van de viering worden de kinderen van de kinderwoorddienst en crèche door de voorganger uitgenodigd om met de begeleiders mee te gaan naar de pastorie. Ouders van de jongste kinderen worden uitgenodigd om mee te lopen en om in de pastorie afscheid te nemen van hun kinderen of even te blijven. In principe komen de crèchekinderen weer samen met de kinderen van de kinderwoorddienst mee terug naar de kerk (meestal rond de collecte), maar de ouders kunnen ook met de begeleiders afspreken om de jongste kinderen op te vangen tot het eind van de viering.

Alle (klein)kinderen zijn dus van harte welkom in de H. Laurentiuskerk!

Namens de werkgroep kinderwoorddienst en crèche,
Juliëtte van Deursen

Wil je meehelpen met deze dynamische werkgroep? Mail dan naar juliettevandeursen@planet.nl.