Informatie over giften

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften.

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl .

Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:

  • een ANBI (zoals een parochie)
  • een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Periodieke gift in geld aan de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

Het formulier Overeenkomst – periodieke gift in geld ten gunste van de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods kunt ophalen bij het Kerkelijk Bureau of hier downloaden.