Introductiecursus Christelijke Meditatie in Voorschoten

 

Mediteren is niet iets waar je veel over hoeft te weten, het is vooral het doen. Dat weten degenen, die al langer aan de meditatiegroep deelnemen. We bestaan namelijk al 10 jaar. Maar het is wel fijn om iets over de achtergronden te weten. Om meer mensen te  bereiken bieden we in de maanden januari en februari 2018 een introductiecursus aan. Vier keer een inleiding met daaraan volgend de meditatie.

1e bijeenkomst: Bijbelse achtergronden, iets over de stichter de Benedictijn John Main 1926-1982, en hoe te mediteren (in het kort).

2e bijeenkomst: Nu wordt verder ingegaan op wat mediteren is, en hoe we kunnen mediteren met een mantra. Meditatie als vorm van gebed, naast andere vormen van gebed.

3e bijeenkomst: bronnen van de traditie  met name de woestijnvaders/moeders.

4e bijeenkomst: stadia van de meditatie-reis.

De bijeenkomsten zijn heel eenvoudig. We zitten in een kring. Een kaars in het midden, waaraan we lichtjes ontsteken. Jezus als licht van de wereld tussen ons in. Vooraf stilte of zachte  muziek om stil te worden. Een korte inleiding door degene die de meditatie begeleidt. Daarna 25 minuten volledige stilte. Afgesloten met een gebed en het samen bidden van het Onze Vader. Daarna kun je in stilte  vertrekken. Dit is de gewone gang van zaken. Bij de introductiecursus beginnen we met een langere inleiding, waarbij ook vragen kunnen worden gesteld.

De introductiecursus vindt plaats op de eerste etage in het Bondsgebouw, naast de H.Laurentiuskerk, Leidseweg 100, in Voorschoten, waar we iedere zaterdag samenkomen. De data zijn 20 en 27 januari en 3 en 10 februari 2018. We beginnen om 15.00 uur met de inleiding en vragen, en om 16.00 uur is er de meditatie samen met de andere leden van de groep.

Het is wel goed u te realiseren, dat het niet alleen om  de wekelijkse bijeenkomsten gaat bij het mediteren. Die bijeenkomsten zijn bedoeld om je te ondersteunen bij je dagelijkse meditatie. Het is namelijk een reis naar binnen, die je dagelijks zelf, liefst tweemaal per dag doet. Het is als het ware een verbond dat je aangaat met jezelf en met God, een verbond dat je leven kan veranderen. Om dit te illustreren volgt hier een citaat van John Main: “God ervaren als dé realiteit in ons leven, die zin, vorm en doel geeft aan alles wat we doen en wat we zijn”.

Mocht u verdere informatie wensen, dan kunt u kijken op de site www.wccm.nl. We maken deel uit van de landelijke stichting, die weer onderdeel is van de wereldwijde stichting www.wccm.org, World Community for Christian Meditation, in 1997 door Rome erkend.

Als coördinator van de christelijke meditatie in Voorschoten kunt u mij bellen tel. 071-5615354, of mailen: bep.zijden@gmail.com. Gezien de oproep van onze bisschop Mgr. Van den Hende om 2018 tot een jaar van gebed te maken, past de meditatie daar prima in.

Ik hoop u te ontmoeten.

Bep van der Zijden.